WORKSHOP - Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah