PUBLIKÁCIE - Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
Publikácie
23. novembra 2017
1. Košicke dni trestneho práva - Perspektívy vývoja európskeho trestného práva
7. a 8. novembra 2018
2. Košicke dni trestneho práva -

© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah