HARMONOGRAM - Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
Harmonogram projektu
Začiatok etapy
Koniec etapy
Názov etapy
01.07.2017
31.12.2017
Prvotná príprava a predbežný výskum
01.01.2018
31.12.2018
Primárny záujem- procesné postavenie poškodeného a obetí trestných činov a posilňovanie ich procesných oprávnení.
01.01.2019
31.12.2019
Primárny záujem- kriminologické a organizačno- technické aspekty privatizácie trestného práva.
01.01.2020
31.12.2020
Skúmanie hmotnoprávnych a procesných aspektov privatizácie trestného práva so zameraním na možnosti, limity a perspektívy ukladania a výkonu trestu odňatia slobody v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.
01.01.2021
30.06.2021
Finálne vyhodnotenie výsledkov projektu a následné prehodnotenie výsledkov projektu so skúmaním možností využitia jeho výsledkov v právnej praxi novej dekády 21. storočia
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah