foto-kdtp2 - Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
Fotogaléria
KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2018
Poškodení trestným činom a obete trestných činov,možnosti posilňovania ich procesných oprávnení
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah